जन्मच हा तुजसाठी,Janmacha Ha Tujsathi

जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे
नव्हत्या माहित मज वेडीला जन्मांतरीच्या गाठी

मनात आला विनोद केवळ

बोलुन गेले काही अवखळ
ओठी होती अल्लड बोली, आतुरता पोटी

चुरगळली हिरवी पाने
सहजपणाने, अज्ञानाने
आज उमटली लालस मेंदी तळहाती बोटी

परिहासाची विसर बोलणी
आठव होते काय लोचनी

परिचय झाला प्रणयासाठी, परिणय मग शेवटी

No comments:

Post a Comment