जाणिव नेणीव भगवंती,Janiv Naniv Bhagawanti

जाणिव नेणीव भगवंती नाही ।
उच्चारणी पाही मोक्ष सदा ॥१॥

नारायण हरी उच्चार नामाचा ।
तेथे कळी काळचा रीघ नाही ॥२॥

तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी ।
ते जीवजंतुसी केवी कळे ॥३॥

ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ ।
सर्वत्र वैकुंठ केले असे ॥४॥

No comments:

Post a Comment