चंद्र हवा घनविहीन,Chandra Hava Ghanavihin

चंद्र हवा घनविहीन मला
शाम घनांकित होता तो शूल
व्यथेचा गगनास

विमल तव देई सहवास
जीवनात कल्पलता बहरण्यास

No comments:

Post a Comment