कधि कुठे न भेटणार,Kadhi Kuthe Na Bhetanar

कधि कुठे न भेटणार
कधि न काहि बोलणार
कधि कधि न अक्षरात
मन माझे ओवणार

निखळे कधि अश्रू एक
ज्यात तुझे बिंब दिसे
निखळे निःश्वास एक
ज्यात तुझी याद असे

पण तिथेच ते तिथेच

मिटुनि ओठ संपणार
व्रत कठोर हे असेच
हे असेच चालणार

No comments:

Post a Comment