कधी रिमझीम झरणारा,Kadhi Kadhi Rimzim

कधी रिमझीम झरणारा आला ऋतू आला
कधी टपोऱ्या थेंबांचा आला ऋतू आला

कधी पुलकित हर्षाचा हळव्या क्षण स्पर्शाचा
आला ऋतू आला

पानावर थिरकत नाचे पाणी
मनामध्ये झुलतात गाणी दिवाणी
साद गंधातुनी, ओल्या मातीतुनी, आला ऋतू आला

अंग अंग स्पर्षताती मोती रुपेरी
आठवे ती अनावर भेट अधुरी

मन चिंब ओले, शहारत बोले, आला ऋतू आला

हा पाऊस वागे तुझ्यासारखा
हा येतो नि जातो तुझ्यासारखा
ऊन-पावसाचा, खेळ श्रावणाचा, आला ऋतू आला

No comments:

Post a Comment