गोड तुझ्या त्या स्वप्नामधली,God Tujhya Tya Swapna

गोड तुझ्या त्या स्वप्नामधली
दाखव मजला तुझी माऊली

जिने लाविला बाल मनाला
निज मायेचा रोज लळा
तुझ्या करांची वेळोवेळा
गळा गुंफिली माळ सानुली

याच हातानी जिने भरविला
दहिभाताचा अमृत काला
या ओठांनी ओठ पुसता
मकरंदाची शिते चाखिली

जिने घेउनी तुला कुशीला

जीव अपुला सुखविला
सांगणार ना कधी कुणाला
अवसेने पौर्णिमा पाहिली

No comments:

Post a Comment