गणपती तू गुणपती तू,Ganapati Tu Gunapati Tu

गणपती तू गुणपती तू नमन चरणी ईश्वरा
मी अडाणी भगत म्हणूनी दया करी या लेकरा

बोले तुणतुणं बोले हलगी
कडकड वाजे कडी ढोलकी
शाहीर कवनी जाई रमुनी, भरती जणू सुरसागरा

बहुजन मेळा थकला दमला
रसिक होऊनी म्होरं जमला
कलाकृतीचा बागबगीचा, तरूतळी घेती आसरा

तू तर ठेवा सकल कलांचा
सुगंध तू तर शब्द फुलांचा
निरकार तू कलाकार मी, चुकभूल माझी सावरा

No comments:

Post a Comment