गणगौळण झाली सुरू,Gan Gaulan Jhali Suru

रिद्धीसिद्धीचा भाग्यविधाता, देव गजानन बुद्धीदाता
तो सुखकर्ता, तो दु:खहर्ता, चरण तयाचे धरू
गणगौळण झाली सुरू

कागद करुनि या धरतीचा, कलम-कुंचला मोरपिसांचा
हार गुंफिता कवन फुलांचा, अमृत लागे झरू
गणगौळण झाली सुरू

सूर-तालांची जाता वर्दी, देवदिकांची झाली गर्दी
जमले श्रोते जमले दर्दी, त्यांची सेवा करू
गणगौळण झाली सुरू

No comments:

Post a Comment