एकलीच दीपकळी मी,Ekalich Deepkali Mi

एकलीच दीपकळी मी अभागिनी
स्नेहाविण केवि जगू विजन काननी ?
माझिया न संगतीस या इथे कुणी
प्रेमास्तव तळमळते मी वियोगिनी !
देवा, मी ओवाळू प्रीतिने कुणा ?
कोणाला सांगावी मूक वेदना ?
काहीही अर्थ नुरे रुक्ष जीवनी !

No comments:

Post a Comment