औंदा लगीन करायचं (१), Aunda Lageen (1)

दाटु लागली उरात चोळी
कुठवर आता जपायचं
औंदा लगीन करायचं
मला, औंदा लगीन करायचं


रस्त्यानं जाताना बघत्यात किती
गालातल्या गालात हसत्यात किती
पदर सारखा ढळतोय ग
किती तयाला आवरायचं

मनात ठसतोय कुणीतरी
उरात होतंय्‌ कसंतरी
झोप रातिला येइना मुळी
सपनांत कुनितरि बघायचं

धक्का मारत्यात रस्त्यामधी
खळबळ होतिया मनामधी
मनासारखा हवा गडी
कुठवर बाई थांबायचं

No comments:

Post a Comment