अंध बिचारी मी जरी बाला,Andha Bichari Mi Jari Bala

अंध बिचारी मी जरी बाला
पाहिले न कधी शशीसूर्याला
वाण नसे परी आनंदाला
कारण अंध अशि मी बाला ॥

कळ्या फुलांचा रंग तजेला
कसा दिसावा अभागिनीला
परी ते देती सुगंध मजला
कारण अंध अशि मी बाला ॥

पक्षांच्या नभी उडत्या लीला
कुठुन पहाणे या जन्माला
मला ऐकविती परी गानाला
कारण अंध अशि मी बाला ॥

प्रेमाचे मधुबोल हे जगीं
देवाची अंधास देणगी
सकल बोलती प्रेमळ बोला
कारण अंध अशि मी बाला ॥

No comments:

Post a Comment