येई वो विठठ्ले YEI WO VITHTHALEयेई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये
करुणा कल्लोळे  पांडुरंग ,करुणा कल्लोळे पांडुरंगे  पांडुरंगे
भक्तजन वत्सल्ये,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये

सजल जलद घन ,पीतांबर परिधान
सजल जलद घन ,पीतांबर परिधान
पीतांबर परिधान ,पीतांबर परिधान
पीतांबर परिधान
सजल जलद घन ,पीतांबर परिधान 
सजल जलद घन ,पीतांबर परिधान

येई उध्धरणे,येई उध्धरणे
केशीराजे,केशीराजे
भक्तजन वत्सल्ये,भक्तजन वत्सल्ये
भक्तजन वत्सल्ये,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये

नामा म्हणे तू विश्वाची जननी
नामा म्हणे तू विश्वाची जननी
विश्वाची जननी,विश्वाची जननी,विश्वाची जननी
नामा म्हणे तू विश्वाची जननी

क्षीरब्धी निवासनी जगदंबे ,क्षीरब्धी निवासनी जगदंबे
भक्तजन वत्सल्ये,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले ,भक्तजन वत्सल्ये
येई वो विठठ्ले
पांडुरंग पांडुरंग  पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग पांडुरंग  पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग


Singer -सुरेश वाडकर SURESH WADAKAR

No comments:

Post a Comment