धरिला पंढरीचा चोर DHARILA PANDHRICHA CHORधरिला
धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर

गळा बांधुनिया दोर
गळा बांधुनिया दोर
गळा बांधुनिया दोर

धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर

हृदयबंदी खाना केला
हृदयबंदी खाना केला
आत विठ्ठल क्वान्डीला (कोंडीला)
आत विठ्ठल क्वान्डीला (कोंडीला)
शक्ती केली दडादुडी
शक्ती केली दडादुडी
विठ्ठल पायी घातली बेडी
विठ्ठल पायी घातली बेडी
धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर

शब्दाचा मारा केला
शब्दाचा मारा केला
विठ्ठल काकुळतीला आला
विठ्ठल काकुळतीला आला
जनी म्हणे बा विठ्ठला
जनी म्हणे बा विठ्ठला
जीवे न सोडी मी रे तुला
जीवे न सोडी मी रे तुला
धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर

गळा बांधुनिया दोर
गळा बांधुनिया दोर
गळा बांधुनिया दोर
धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर
धरिला पंढरीचा चोर


Lyrics -संत जनाबाई SANT JANAABAI
Music -अनुराधा पौडवाल ANURADHA PAUDAWAL
Singer -विश्वनाथ मोरे VISHWNATH MORE
Movie / Natak / Album -पंढरीची वारी PANDHARICHI  WARI

No comments:

Post a Comment