प्रेम म्हणजे प्रेम असतं PREM MHANJE PREMप्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

त्या वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव,वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे सतत उचकी
प्रेम म्हणजे ठसका
दुरून पाहता गोड शिरशिरी
समीप येता धसका

प्रेम म्हणजे सतत उचकी
प्रेम म्हणजे ठसका
दुरून पाहता गोड शिरशिरी
समीप येता धसका

प्रेम म्हणजे हरवून जाणे
फक्त शोधत रहाणे
प्रेम म्हणजे जागेपणीचे
हळवे स्वप्न दिवाणे
स्वप्न दिवाणे

प्रेम म्हणजे हरवून जाणे
फक्त शोधत रहाणे
प्रेम म्हणजे जागेपणीचे
हळवे स्वप्न दिवाणे
स्वप्न दिवाणे

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

त्या वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव,वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे मृदुगंधाचे
मंद मंद पसरणे
पौर्णिमेचा चंद्र पाहता
सागराचे उसळणे

प्रेम म्हणजे मृदुगंधाचे
मंद मंद पसरणे
पौर्णिमेचा चंद्र पाहता
सागराचे उसळणे

प्रेम म्हणजे तुझ्याही नकळत
तुझेच होऊन जाणे
जीवनाच्या हिंदोलायाचे
गाणे धुंद तराने
धुंद तराने मधुर सुहाने

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
अडीच अक्षराच नाव
प्रेम असतो श्वास ज्यांचा
त्या वेड्यांचा गाव

त्या वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव ,वेड्यांचा गाव
वेड्यांचा गाव,वेड्यांचा गावLyrics -Sachin Goswami सचिन गोस्वामी
Music -Amir Hadkar अमीर हदकर
Singer -Ranvir, Chirag रणवीर ,चिराग


No comments:

Post a Comment