जन्मोजन्मीं तुम्हीच JANMOJANMI TUMHICH

जन्मोजन्मीं तुम्हीच यावे माझ्या संसारी
एकच आशा सदैव राहील अखेरची ह्या उरी

अलंकार सोन्याचे मजला नकोत माणिकमोती
शपथ गळ्याची तुमच्या घ्यावी माझी पूरी कसोटी
महालात जन्मले, वाढले वैभवात मी जरी

मंगल सौभाग्याचा ठेवा तुमच्या चरणांमधी
अखंड वाहील प्रीतीची का निर्मळ गंगा मधी
युगायुगांच्या गाठीभेटी पडतील वरचेवरी


Lyrics -अनिल भारती ANIL BHARATI
Music -वसंत प्रभू VASANT PABHU
Singer -सुलोचना चव्हाण  SULOCHANA CHAVHAN

No comments:

Post a Comment