हृदयी वसंत फुलताना HRUDAI VASANT FULATANAहृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
प्रेमात रंग भरताना दुनियेस का लढावे...
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..

मोहुनिया ऐसी जाऊ नको, रोखुनिया मजला पाहू नको
मोहुनिया ऐसी जाऊ नको, रोखुनिया मजला पाहू नको

गाने अबोल प्रीतीचे अथरातुनी जुळावे...
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे
प्रेमात रंग भरताना दुनियेस का लढावे...
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..

पाकळी पाकळी उमले प्रीत भरलेली हाय हाय...
अवघी अवनी सजली धुंद मोहरली..
पाकळी पाकळी उमले प्रीत भरलेली हाय हाय...
अवघी अवनी सजली धुंद मोहरली..

उसळून यौवनाचे या नयनात रंग यावे,
सौख्यात प्रेम-बंधांच्या हे अंतरंग न्हावे...
हळवे तरंग बहराचे हो अंतरी भुलावे...
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे

मदभारा गंध हा प्रीतीचा दे गं मधुवंती हाय हाय ...
रंग तू सोड रे छंद हा मजसाठी...
मदभारा गंध हा प्रीतीचा दे गं मधुवंती हाय हाय ...
रंग तू सोड रे छंद हा मजसाठी...

हा खेळ ऐन ज्वानीचा लाखात देखणासा..
हे तीर ,चार नयनांचे देती आम्हा दिलासा...
जखमा मदन बाणांच्या मन दरवळून जावे ..

हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे..
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे
प्रेमात रंग भरताना दुनियेस का लढावे
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे
हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे

Music -अनिल मोहिले ANIL MOHILE
Singer -सुरेश वाडकर,अनुराधा पौडवाल SURESH WADAKAR,ANURADHA PAUDAWAL
Movie / Natak / Album -ASHIHI BANAVA NAVAVI अशी ही बनवा बनवी 

No comments:

Post a Comment