तुझ्या विना,तुझ्या विना TUZYA VINA TUZYA VINAतुझ्या विना,तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना,तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना....

भास का हा तुझा होतसे मला सांगना
लागते ओढ का सारखी अशी सांगना
झालो अनोळखी माझा मलाच मी
वाटे मला का व्यर्थ सारे सांगना
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....

भास का हा तुझा होतसे मला सांगना
लागते ओढ का सारखी अशी सांगना
झाले अनोळखी माझी मलाच मी
वाटे मला का व्यर्थ सारे सांगना
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....

उमझून सारे जरी खेळ हा मांडला
तरीही कसा सांगणा जीव हा गुंतला
झाले आता जरी
होते जसे मनी
का हे बदलले अर्थ सारे सांगना
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....

वाट होते माझी तुझी जरी वेगळी
सोबतीची तरी आस सांग का लागली..
फिरुनी पुन्हा नवे
नाते मला हवे
जीव तुटतो का हा असा रे सांगना
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....
तुझ्या विना, तुझ्या विना....

Lyrics -अमोल पठारे AMOL PATHARE,
Music -नीलेश मोहरीर,NILESH MOHARIR
Singer -मंगेश बोरगावकर, वैशाली सामंत MANGESH BORAKAR,VAISHALI SAWANT
Movie / Natak / Album -एका लग्नाची दुसरी गोष्ट EKA LAGNACHI DUSARI GOSHT