सांज वेळी सांज रंगी SANJ VELI SAJ RANGI

)

सांज वेळी सांज रंगी,रंगले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा
सांज वेळी सांज रंगी,रंगले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा
सा ना ना साना सुर हे नवे 
फुलुण मन गाये त्या सवे 
ओठावरी सरगम

भीर भीर या अंबरी
नभाच्या उरी वाटते उंच उंच विहरावे
रंग निळे जांभळे
ऊन कोवळे
घेऊनी पंखावर मिरवावे
वार्यातले सुर फुलवीत यावी ओठांवरी  
यावी ओठांवरी , यावी ओठांवरी   सरगम

गहिवर या क्षणी वाटते मनी 
रेशमी स्वप्न नवे उमलावे 
नकळत यावे कुणी 
हरपुनी भान असे बरसावे 
गहिवर या क्षणी वाटते मनी 
रेशमी स्वप्न नवे उमलावे 
नकळत यावे कुणी 
हरपुनी भान असे बरसावे 
मनातले अर्थ फुलविता 
यावे ओठांवरी,यावे ओठांवरी
सरगम

सांज वेळी सांज रंगी,रंगले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा
सांज वेळी सांज रंगी,रंगले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा
सा ना ना साना सुर हे नवे 
फुलुण मन गाये त्या सवे 
ओठावरी सरगम

Music -ऋषिकेश कामेरकर  RSHIKESH KAMERAKAR
Singer -ऋषिकेश कामेरकर ,शिल्पा पै RSHIKESH KAMERAKAR,SHILPA PAI
Movie / Natak / Album -क्षणभर विश्रांती KSHANABHAR VISHRANTI

No comments:

Post a Comment