माझ्या मनातला गावं MAZYA MANATAL GAV

माझ्या मनातला गावं, सये वडाच्या वेशीत

दोन्ही बाजूंनी डोंगर, घर झाडाच्या कुशीत

आंब्या फणसाची झाडे, माझ्या घराचं कुंपण

दारी अबोली शेवंती, ताटवा फुलला छान

भाव भक्तीचे अंगण, मध्ये तुळशी वृंदावन

सदा सांजवेळी आम्ही तया करितो वंदन

सान पणती तेवते, ठाव काळोखाचा घेते

प्रेम आपुलकी नाते घराघरात नांदते

सगे सोबती बैसोनि गूज प्रेमाचे गाते

सये सांगू तुला कैसे, मन तेथेच रमते


Lyrics -शंकर जांभळकर SHANKAR JAMBHALAKAR
Music -तेजस चव्हाण, TEJAS CHAVHAN
Singer -प्रसेनजीत कोसंबी, PRASENJEET KOSAMBI
Movie / Natak / Album -कण्हेरीची फुले (२०१२ )KANHERACHI FULE

No comments:

Post a Comment