ही वाट वनातून जाते HI WAT VANATUN JATE

ही वाट वनातून जाते...
नीरव नितांत जेथे
चालायाचे मज एकाकी...
पथ एकाकी जेथे !

स्तब्ध शांतता असेल जेथे
भय कुणाचे नसेल तेथे
इहलोकीच्या सुखचैनीचा
मंद सुवास... मनमौजीचा
झिडकारूनी ते सर्व लयाचे,
आक्रंदण त्या क्रुध्द भयाचे ...
पथ तो पाहण्या असेल जेथे
चालायाचे मज एकाकी...
पथ एकाकी जेथे !

पाणंदीतला शीतल वारा
नसेल जेथे स्वार्थी कावा..
'मी' पणाला नसेल थारा
सत्य -शांतीचा असे पहारा !
शस्त्र दुधारी केवळ शब्द
नियती स्तब्ध स्थित प्रारब्ध !
पथ तो पाहण्या असेल जेथे
चालायाचे मज एकाकी...
पथ एकाकी जेथे !

ही वाट वनातून जाते...
नीरव नितांत जेथे
चालायाचे मज एकाकी...
पथ एकाकी जेथे !

Lyrics -शंकर जांभळकर SHANKAR JAMBHALKAR
Music -तेजस चव्हाण TEJAS CHAVHAN
Singer -बेला शेंडे BELA SHENDE
Movie / Natak / Album -कण्हेरीची फुले (२०१२) KANHERACHI FULE

No comments:

Post a Comment