जाणता अजाणता JANATA AJANATAजाणता अजाणता

कुठुन येई असे प्रेम हे

जाणता अजाणता

कवेत असे प्रेम हे

जसे अलगद वार्या  सवे 

दरवळती गंध नवे

जसे अवखळ स्पंदनांचे

गुनगुनते गीत नवे

गुंतता ह्रदय हे

क्षणात होई मन बावरे

श्वास हे आभास  हे

बेधुंद सारे हे कसे

अबोल ही

चाहूल अंतरात का दाटली

मेघात ओली ही नशा

ओ ओ ओ

Singer -शान ,बेला शेंडे  SHAAN,BELA SHENDE
Movie / Natak / Album -लग्न पहावे करुण २०१३  LAGN PAHAVE KARUN 2013 

No comments:

Post a Comment