उठ रे राघवा UTH RE RAGHAWA

उठ रे राघवा
उघड लोचन आता

सूर्य क्षितिजावरती कांचनाच्या रथी 
रत्नकण सांडिले या सुनिर्मय पथी
देव प्राचीवरी उधळिती वैभवा   

पांखराचे गळे जाहले मोकळे
किरण पाण्यावरी उतरले कोवळे
उमलत्या पाकळ्या जाग ये राजीवा

जाग रे राजसा संपली ही निशा
गंध चोहिकडे उजळल्या दशदिशा
तेज आनंद रे तूच माझ्या जीवा


Lyrics -मंगेश पाडगांवकर MANGESH PADAGAWAKAR
Music -विश्वनाथ मोरे VISHWANATH MORE
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -बन्याबापु BANYABAPU

No comments:

Post a Comment