सजनी ग भुललो मी SAJANI G BHULALO MI

सजनी ग, भुललो मी ,काय जादु केली
बघुन तुला जीव माझा होई वर खाली
सजना रे, काय सांगु ,कुणी जादु केली
लाज मला आली बाई ,लाज मला आली

काल मला याची बाई जान नव्हती
आज कशी मोहरून आली नवती
अंग चोरतिया कशी लाजाळूची येली
अल्लड चाळयाचीखोडी कुठं गेली
लाज मला आली बाई ,लाज मला आली

नकोस घेऊ विळख्यात सजना असा
बघत्यात झाडी येली भर दिवसा 
डोंगराची मैना कशी एकांताला भ्याली
कळी ही गुलाबी सुगंधात न्हाली
लाज मला आली बाई ,लाज मला आली

लपेना ही हुरहुर आज पदरी
शालू चोळी नेसून मी झाले नवरी
काया जणू गरतीचं लेणं आज ल्याली
येशील का घरी तूं लक्ष्मीच्या  चाली
लाज मला आली बाई ,लाज मला आली

Lyrics -जगदीश खेबुडकर  JAGADISH KHEBUDAKAR
Music -बाळ पळसुले BAL PALSULE
Singer -उषा मंगेशकर,महेंद्र कपुर  USHA MANGESHAKAR, MAHENDR KAPOOR
Movie / Natak / Album -भिंगरी  BHINGARI

No comments:

Post a Comment