उधार उसनवार मागू नका UDHAR USANWAR MAGU NAKA

उधार उसनवार मागू नका
भलतेच वायदे सांगू नका
छंद माझा नेकीचा
हाय नेकीचा
व्यापार करते रोखीचा
मी व्यापार करते रोखीचा

तुमची ती माझी ख़ुशी
देशी असो वा परदेशी
पिढ़या पिढ्यांचा धंदा माझा
किरकोळ नाही, ठोकीचा 

सगळ्यांसाठी माझाच मेवा
दुनियेची मी करिते सेवा
जळत्यात  त्यानां खुशाला 
कारभार माझा चोखीचा

हिशोब कशाला करताय नाना
जावा की इसरुन जुना जमाना
ठासून भरलाय बरं माल मी
तुमच्या माझ्या एकीचा

Lyrics -उमाकांत काणेकर UMAKANT KANEKAR
Music -राम कदम RAM KADAM
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -कडकलक्ष्मी KADAKLAKSHMI

No comments:

Post a Comment