धाव घे करुणा करा DHAW GHE KARUNA KARAधाव घे  करुणा करा ,पाव रे करुणा करा
धाव घे  करुणा करा ,पाव रे करुणा करा
धाव घे  करुणा करा ,

सावळ्या प्रभु सुंदरा  ,धाव घे  करुणा करा
तारावया  तारावया  भक्तजना
तु कृपेच्या सागरा,  धाव घे  करुणा करा ,
धाव घे  करुणा करा ,

ध्याणी मनी स्वप्नात तू
ध्याणी मनी स्वप्नात तू
गर्दीत तो विजनात तू
जेथे तिथे सर्वत्र तू
भाषात तू ,ध्यासात तू
भाषात  ,ध्यासात  ,श्वासात तू
सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा  धाव घे  करुणा करा 
धाव घे  करुणा करा
सावळ्या प्रभु चंदना ,धाव घे  करुणा करा

विश्वातला आनंद तो  ,हृदया तला हरी गंध तो
विश्वातला आनंद तो ,हृदया तला हरी गंध तो
लावण्य तो ,चैतन्य तो
आदि महंती सर्वत्र तू
लावण्य तो ,चैतन्य तो
आदि महंती सर्वत्र तू

विश्वेश्वरा,
विश्वेश्वरा ,धाव घे  करुणा करा ,
धाव घे  करुणा करा ,
सावळ्या प्रभु सुंदर ,धाव घे  करुणा करा
धाव घे  करुणा करा ,

धावती  दिल्या  किती  खोट घूमते
नवी  पताका नाचते ,खेळ मांडते
खेळ मांडते , खोट  घूमते
खेळ मांडते
धावती  दिल्या  किती  खोट घूमते
नवी  पताका नाचते ,खेळ मांडते

नामी तुझा रूपी तुझ्या
नामी तुझा रूपी तुझ्या
जनरंगती ,जगदीश्वरा  जगदीश्वरा धाव घे  करुणा करा ,
धाव घे  करुणा करा ,
सावळ्या प्रभु सुंदरा ,धाव घे  करुणा करा
धाव घे  करुणा करा

Singer -सुरेश वाडकर SURESH WADAKAR
Movie / Natak / Album -घराबाहेर  GHARABAHER

No comments:

Post a Comment