पाऊस रानात PAUS RANATपाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली

पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली

गहिरया डोळ्यात गड़द  आभाळ ,
पाखरे फिरून आली
गहिरया डोळ्यात
गहिरया डोळ्यात गड़द  आभाळ ,
,पाखरे फिरून आली
झुकले अंबर खाली ,पाखरे फिरून आले
पाऊस रानात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली

चिबंट  झांजर झाहले ,पाखरु  फिरून आले
चिबंट झांजर झाहले ,पाखरु  फिरून आले
पाऊस रानात ,
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली 
थेंबात टपोरया
थेंबात टपोरया ,भिजते धरती
किती ग झाले ग चिंब
सावल्या दाटूल्या ,डोल्यात तिकलेत ,डोहात खेळते बिंब
डोहात खेळते बिंब
क्षितिज झाहले चिंब
व्याकुळ का तर झाले झाले
गंधात हळद न्हाले  न्हाले
पाऊस रानात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली

काहिली भुहिला पोळे , आसूच शेराट झाले 
मेघात तांडव चाले ,वाणीव वारयाशी खेळे  खेळे  
तापल्या मातीचा 
तापल्या मातीचा दिशात दरवळ बेहोश धावती वाटा
धुसळ प्रकाश ,अथांग हिरवळ
सावळ्या सावळ्या लाटा
सावळ्या सावळ्या लाटा
बेहोश धावती वाटा
किती रंग ओले ओले
गर्द गर्द झाले झाले
किती रंग ओले ओले
गर्द गर्द झाले झाले
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
पाऊस रानात ,झाकोळ दिशात
झुकले अंबर खाली 

Lyrics -विजय कुवेळकर VIJAY KUVELAKAR
Music -श्रीधर फडके SHRIDHAR FADAKE
Singer -आशा भोसले ,सुरेश वाडेकर AASHA BHOSALE,SURESH WADEKAR
Movie / Natak / Album -घराबाहेर GHARABAHER