मी भिजून पूरी MI BHIJUN PURI

मी भिजून पूरी आता झाले ओली
चल पाण्यावर तरंगत न्हाऊ
रागारागानं नको रे पाहू 
घडीभरानं घरला जाऊ
जरा जवळ जवळ ये ना

आली मनात जाग पेटली उरात आग
रानमाळावरी खुलून आलीया बाग 
जरा भुंग्यांची गमंत पाहू 
घडीभरानं घरला जाऊ
जरा जवळ जवळ ये ना

आज कसलं तुझ्या वेड आलं मनी 
उशीर झाला किती कसं नाही ध्यानी
माझ्या मार्गात नको ग येऊ
रागारागानं नको रे पाहू 
घडीभरानं घरला जाऊ
जरा जवळ जवळ ये ना

का रे माझ्या ,रुसला कशापायी
वारा झोंबतो मला जरा कर घाई 
कसा समाजाऊं असा येडा ह्यो पोर 
तुझ्या खेळापाई माझा खचतो ग धीर  
तुला उचलू का कडेवर घेऊ
रागारागानं नको रे पाहू
घडीभरानं घरला जाऊ

Lyrics -उमाकांत काणेकर UMAKANT KANEKAR
Music -राम कदम RAM KADAM
Singer -उषा मंगेशकर ,सुरेश वाडकर USHA MANGESHKAR,SURESH WADAKAR                    
Movie / Natak / Album -कडकलक्ष्मी  KADAKLAKSHMI

No comments:

Post a comment