खारा शेंगदाणा KHARA SHENGADANAनशा झाली अशी धुंद वेडीपीशी 
उंच उंच आकाशात उडताना
मज्जा वाटे भारी ,शुद्ध गेली सारी
दिसे जग गोल गोल फिरताना
झाली तुला ,झाली मला ,थोड़ी जरा झाली हिला
मस्त होऊन आज घालु धिंगाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा

झाले गेले सोडा आता ,नवा सोडा फोडा आता
मस्त होऊन आज घालु धिंगाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा

का हे   होई असे , एका जागी दोन दिसे   
का रे जग बघते होईल आपले खुब हसे
मी टाईट तु ही टाईट ,खर सांगू फूल टाईट

मस्त होऊन आज घालु धिंगाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा
मस्त होऊन आज घालु धिंगाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणा
शेंगदाणा शेंगदाणा शेंगदाणा दे खारा शेंगदाणाLyrics -श्रीरंग गोडबोले  SHRIRANG  GODABOLE
Music -अशोक पठकी ASHOK PATHAKI
Singer -वैशाली सामंत VAISHALI SAMANT
Movie / Natak / Album -फूल ३ धमाल FULL 3 DHAMAAL

No comments:

Post a Comment