शहाण्याने आपुले थडगे SHANYANE AAPULE THAGADE

शहाण्याने आपुले थडगे खणावे
आणि खनताना पुन्हा गाने म्हणावे

जे मुळी नाहीच त्याची ही प्रतीक्षा
व्यर्थ डोळ्यांनी असे येथे शिणावे

सोबतीला राहती जखमांच अंती
लाभता सांध्यातच कोणी कणा  रे

गुंतलेले आतडे होते निरुत्तर
डोंगरातुन घोष प्रश्नांचा दुनावे

सोशिला काळोख ज्याने तोच जाने
आपुल्याला आपुला तारा कुणा रे

Lyrics -मंगेश पाडगांवकर MANGESH PADAGAWAKAR
Music -श्रीनिवास खळे SHRINIWAS KHALE
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

No comments:

Post a Comment