हिरव्या तरूराजीत तिथे HIRYA TARURAJIT TITHE

हिरव्या तरूराजीत तिथे उभी राहशील कां
 हासत होतीस पूर्वी तशी पुन्हा हासशील कां 

किलबिल तिथल्या पानोपानी फुलसारखे कोमल पानी 
वनराणी होऊन तिथे मला पाहशील कां

दे शब्दाची उधळून दौलत पूर्ण कधीही नाही उमलत
अबोध ते मौनातुन तु मला सांगशील कां 

हसरे सुंदर डोळे जडवून निळ्या जळापरी  अथांग होऊन
कधी न सुटणारे कोडे पुन्हा घालशील कां Lyrics -मंगेश पाडगांवकर MANGESH PADAGAWAKAR
Music -यशवंत देव YASHAWANT DEV
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

No comments:

Post a Comment