सुर मागु तुला मी कसा SUR MAGU TULA MI KASAA

सुर मागु तुला मी कसा
जीवना तूं तसा मी असा

तू मला मी तुला पाहिले
एकमेकास न्याहाळिले
दु:ख माझे तुझा आरसा  

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा  सखा 
खेळलो ,खेळ झाला जसा


Lyrics -सुरेश भट SURESH BHAT
Music -हृदयनाथ मंगेशकर HRUDAYANATH MANGESHAKAR
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

No comments:

Post a Comment