वाहणारया आसवांची WAHANARYA AASAWANCHI

वाहणारया  आसवांची,जीवनी बरसात आहे
वेदनेला अंत नाही,ही आशी सुरवात आहे 

का मला जगता ना आले,शांत हे आयुष्य साधे 
दूर ते आयुष्य गेले,राहिलो पन मीच मागे 
सोडुनिया हाथ माझा,दिवस हे सरतात आहे 

आगळे अन वेगळे हे,गाव जेथे मी राहतो 
भेटतो जो या इथे तो,घेऊनी जखमाच जातो 
हे जीने जगने जणू,जाहले अपघात आहे  

जायचे होते कुठे,मी चाललो आहे कुठे 
ओळखीचा मीच मजला,राहिलो नाही इथे  
यात माझा आरशाचा,कोणता अपराध आहे  

Lyrics -सौमित्र
Music -दशरथ पुजारी
Singer -अरुण दाते
Movie / Natak / Album -

No comments:

Post a Comment