रंग संध्याकाळचे गेलेत कोठे RANG SANDHYAKALACHE GELET KUTHE

रंग संध्याकाळचे गेलेत कोठे सांग ना
दयायचे आहे मला जे ,एकदा तू माग ना

दूर एकांतात येथे बोलती ही आसवे
आंधळया गावास एका साद देती काजवे
सोबतीला आज आहे तोडणारी वंचना

जानती झाली तरुची गोठणारी साउली
भास हे कवळून आली ही दिसांची काजळी
केशरी ओढ़ाळ गाणी एकदा तू छेड़ ना

बोलता ही येत नाही ,ते तुला सांगू कसे ?
ज्यात मी सुख पाहिले ते वेदनेचे आरसे ,
मी जिव्हारी झेलले ते घाव थोड़े मोज न

Lyrics -प्रवीण दवणे  PRAVIN DAWANE
Music -दीपक पाटेकर DEEPAK PATEKAR
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

5 comments: