रंग रंग रंगात RANG RANG RANGAAT
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग

घडी घडी बदलते रंग ,होऊन दंग ,नर्तकी नाचते , नर्तकी नाचते 
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग
ऎळ कोट ऎळ कोट जय  मल्हार

भंडारयात  न्हाऊन आली ,भंडारयात  न्हाऊन आली
वाघ्या मुरळीची जोड़ी जमली ,वाघ्या मुरळीची जोड़ी जमली
राती  घंटी छुन  छुन  बोले ,राती  घंटी छुन  छुन  बोले
जशी तालात  तिमड़ी घुमली 
मल्हारी मल्हारी देव मल्हारी माझा
घडी घडी बदलते रंग ,होऊन दंग ,मुरळी नाचते , मुरळी  नाचते 
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते

बोमबिल  ,बांगड़ा ,सुरमई ,पापलेट इकाया आलीया  मसोली 
बोमबिल  ,बांगड़ा ,सुरमई ,पापलेट इकाया आलीया  मसोली 
तंग तंग तारेत ,लाल लाल रंग ,उरात कसतोया कटोली 
तंग तंग तारेत ,लाल लाल रंग ,उरात कसतोया कटोली 

खाली  नको टाकुया मी घावणार नाय 
खाली  नको टाकुया मी घावणार नाय 
अशी तशी नाय मी भोली खुली
घडी घडी बदलते रंग ,होऊन दंग ,कोलीन नाचते , कोलीन  नाचते 
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते

तुझी अक्कड़ बाजी मिशी ,तुला बघून झाली ख़ुशी
तुझी अक्कड़ बाजी मिशी ,तुला बघून झाली ख़ुशी
तुझी अक्कड़ बाजी मिशी ,तुला बघून झाली ख़ुशी
तसा शालुला फुलला फेटा ,तसा शालुला फुलला फेटा
तुझा फेटयात हजारो नोटा , तुझा फेटयात हजारो नोटा
तुझा फेटयात हजारो नोटा  

घडी घडी बदलते रंग ,होऊन दंग ,लावणी नाचते , लावणी  नाचते 
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
लाज डोळयात ,गोरया गालात खुदुखुदु हसते
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग
रंग रंग रंगात,न्ह्यारया  ढ़गात तांडा आलाय ग 
ताल हाय सुरात ,सुर हाय तालात ,बेसुर झालाय ग


Lyrics -जगदीश खेबुडकर  JAGADISH KHEBUDAKAR
Music -अच्युत ठाकुर ATCHYUT THAKUR
Singer -सुरेश वाडकर ,वैशाली सामंत  SURESH WADAKAR,VAISHALI SAMANT
Movie / Natak / Album -पैज लग्नाची  PAIJ LAGNACHI

No comments:

Post a Comment