अहो राया चला AHO RAYA CHALA

रात अशी बहरास राजसा
तुम्ही नका ना रुसू
अहो राया चला
घोड्यावरती बसु

अहो राया चला,घोडयावरती बसु
घोडयावरती बसू
नवा देखना आणा घोडा
जीन कसुनी लगाम जोडा
झुलती रिकिब खाली सोडा
उगा वाटत खूप फिराव
नकाच काही पुसु
अहो   नकाच काही पुसु
अहो राया चला,घोडयावरती बसु

अहो राया चला,घोडयावरती बसु
घोडयावरती बसु
मंदिल चढ़वा बांधा शैला
उचलून घ्या ना पुड्यात मजला
हलक्या हतान विळखा घाला
मिठीत येईल पुनम नभीची
कसल आल हसु
 अहो  कसल आल हसु
अहो राया चला,घोडयावरती बसु
अहो राया चला,घोडयावरती बसु
अहो राया चला,घोडयावरती बसु

Lyrics - दादा कोंडके  DADA KONDKE
Music - राम कदम   RAM KADAM
Singer - उषा मंगेशकर  USHA  MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album - सोंगाडया  SONGADYA

No comments:

Post a Comment