स्वार्थी जी प्रीति मनुजाची,Swarthi Ji Preeti Manujachi

स्वार्थी जी प्रीति मनुजाची सहज ती ।
परि साधे जो स्वार्थ परार्थी, उत्तम तो गणिती ॥

स्वार्थ परार्थाइतुका असतां, मध्यम त्या म्हणती ।
ज्यांत न जनहित त्या स्वार्थाला साधु अधम वदती ॥

No comments:

Post a Comment