स्वकर शपथ वचनिं,Swakar Shapath Vachani

स्वकर शपथ वचनिं वाहिला ।
उगिच कां तुवां ? ।
निजतनु दिधली मला, तो काय,
पोरखेळ नवा ॥

पसरिली माया लटकिच कां ती ।
वरिलें का धरुनी साक्षी त्या माधवा ॥

No comments:

Post a Comment