सुटले वादळ झाड,Sutale Vadal Jhad

सुटले वादळ, झाड थरथरे, कोसळले घरटे
पाखरू फडफडते एकटे

बळ पंखातिल अजुन कोवळे
चोचीमधुनि रक्त ओघळे
मुके बापुडे हाक न त्याच्या वाणीतुन उमटे

दिशा न दिसती वाट कळेना
घरी स्वत:च्या दार मिळेना
निराधार वर घरकुल लोंबे अधांतरी उलटे

सर्व जाणत्या अगा ईश्वरा
अंध होसी की होसी बहिरा
अगाध करुणा तुझी हरपली आजच काय कुठे

कळे मनोगत तुज मुंगीचे
कळे न का मग या बाळाचे
अनाथ नाथा ब्रीद होतसे आज तुझे खोटे

No comments:

Post a Comment