सुरसुखखनि तू विमला,SurSukhKhani Tu Vimala

सुरसुखखनि तू विमला । सगुणा कविबाला ।
वदनमणि मज रमणी । अचुक दावी मार्गाला ॥

देवयानि देह धरे । अमर विभवगुण सारे ।
सकलकला कवितनुजा । चरण मला बाला ॥

No comments:

Post a Comment