सुकुनी गेला बाग,Sukuni Gela Baag

सुकुनी गेला बाग !
आठवणींच्या मुक्या पाकळ्यां, पडल्या जागोजाग !

आज फुलांतुन सुगंध उडले
पाचोळ्यातच पाउल बुडले
जुन्या हरवल्या पाउलवाटा, कसा काढणे माग ?

त्या तरुखाली एकामेकां
दिल्या घेतल्या आणाभाका
पानांसंगे आशा जाळित, ये ग्रीष्माची आग !

पालवीतली विटली नक्षी
झाडांवरती मुकेच पक्षी
गीत गळ्यातच गुदमरले त्या, पुन्हा न येई जाग !

No comments:

Post a Comment