सुखचि सदा कधि मिळत,Sukhachi Sada Kadhi Milat

सुखचि सदा कधि मिळत न कवणा ।
मिश्ररूप जग ।
सुखचि रिघे अघ ।
दु:खातुनि हो जन्म सुखांना ॥

हो जरि आशा मात्र सुखवशा ।
करित विधि तरी अंति निराशा ।
रमत मतिहि नच प्राप्त सुखिहि मग ।
करि अवमाना ॥

No comments:

Post a Comment