सुख भरुन सांडते,Sukha Bharun Sandate

सुख भरुन सांडते घरिदारी
मज काय उणे या संसारी ?

गंगेहुन मन निर्मळ, प्रेमळ
सासू नच ही माता केवळ
कर वत्सल फिरता पाठिवरी
मज काय उणे या संसारी ?

जशि वाऱ्याची झुळुक अनावर
नणंद तैशी गोड, खेळकर
उतरला स्वर्ग या भूमिवरी
मज काय उणे या संसारी ?

पूर्वपुण्य मम ये साकारुन
पतिचरणांचे घडले पूजन
ही जोड मिळावी जन्मभरी
मज काय उणे या संसारी ?

No comments:

Post a Comment