स्त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी,Stri Janma Hi Tujhi Kahani

स्त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी
हृदयी अमृत, नयनी पाणी

तुझिया पोटी अवतरती नर
अन्यायच ते करिती तुझ्यावर
दासी म्हणुनि नमविति चरणी !

कुशीत तुझिया पुरुष धुरंधर
अबला परि तू ठरिसि जगावर
दशा तुझी ही केविलवाणी !

सुंदरता तुज दिधली देवे
तुझी तुला ती परि न पेलवे
क्षणात ठरसी तूच पापिणी !

2 comments: