सांवळा वर बरा गौर,Sawala Var Bara Gaur

सांवळा वर बरा गौर वधुला ।
नियम देवादिकीं हाचि परिपाळिला ॥

गौर तनु जानकी राम घननीळ तो ।
रुक्मिणी गोरटी कृष्ण काळा ।
शुभ्र गंगा नदी सागराला वरी ।
वीज मेघास ती घालि माळा ॥

No comments:

Post a Comment