सांवळाच रंग तुझा,Savalacha Rang Tujha

सांवळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी
आणि नजरेत तुझ्या वीज खेळते नाचरी !

सांवळाच रंग तुझा चंदनाच्या बनापरी
आणि नजरेत तुझ्या नाग खेळती विखारी !

सांवळाच रंग तुझा गोकुळिच्या कृष्णापरी
आणि नजरेत तुझ्या नित्य नांदते पावरी !

सांवळाच रंग तुझा माझ्या मनी झाकळतो
आणि नजरेचा चंद्र पाहू केव्हा उगवतो ?

सांवळाच रंग तुझा करी जिवा बेचैन
आणि नजरेत तुझ्या झालो गडी बंदीवान !

No comments:

Post a Comment