सावधान होई वेड्या,Savadhan Hoi Vedya

साधु संत सांगून गेले, त्याचा बोध घेई
सावधान होई वेड्या, सावधान होई

सोने आणि रुपे, अम्हा मृत्तीकेसमान
तुकाराम बोले, त्याची मनी ठेव जाण
सुखाची ही पायवाट, काट्यांतून जाई

मना सज्जनांच्या संगे, धरी भक्तिपंथ
रामदास बोले त्याची मनी धरी खंत
आभाळाच्या डोळा सारे, खेळ तुझा पाही

रोज मानवाची हत्या, रोज वाटमारी
पापामधी झालं नाही, कुणी वाटेकरी
वाल्या कोळी नारदाच्या, लीन झाला पायी

No comments:

Post a Comment