संथ वाहते कृष्णामाई,Santha Vahate Krishnamai

संथ वाहते कृष्णामाई
तीरावरल्या सुखदुःखाची जाणीव तिजला नाही

नदी नव्हे ही निसर्ग-नीती, आत्मगतीने सदा वाहती
लाभहानिची लवही कल्पना नाही तिज ठायी

कुणी नदीला म्हणती माता, कुणी मानिती पूज्य देवता
पाषाणाची घडवुन मूर्ती पूजित कुणी राही

सतत वाहते उदंड पाणी, कुणी न वळवुन नेई रानी
आळशास ही व्हावी कैसी गंगा फलदायी ?

No comments:

Post a Comment