सांग ना मला गडे,Sang Na Mala Gade

सांग ना मला गडे, जायचे कुणीकडे ?

सुटे सुगंधीत वसंत वारे
तरंगती वर प्रीतपाखरे
धुके पांढरे पडे तयांतुन जायचे तुला-मला पुढे

गगन शीरावर पायी धरणी
सदा तरूण मी, ती चिरतरुणी
प्रश्न तुला का पडे, जायचे, सुखातुनी सूखाकडे

ज्यास न शेवट, विश्रांतीस्थळ
प्रीती म्हणजे मार्गच केवळ
तरी आवडे असे जायचे सदा सुखातुनी सूखाकडे

No comments:

Post a Comment