सांग कधी कळणार तुला,Sang Kadhi Kalanar Tula

सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला !
रंग कधी दिसणार तुला लाजणाऱ्या फुलातला ?

गंधित नाजुक पानांमधुनी सूर छेडिते अलगद कुणी
अर्थ कधी कळणार तुला धुंदणाऱ्या सूरातला ?

निळसर चंचल पाण्यावरती लयीत एका तरंग उठती
छंद कधी कळणार तुला नाचणाऱ्या जलातला

जुळता डोळे एका वेळी धीट पापणी झुकली खाली
खेळ कधी कळणार तुला दोन वेड्या जीवातला

No comments:

Post a Comment