हर्षाचा वर्षाचा दिवाळी,Harshacha Varshacha Diwali

हर्षाचा, वर्षाचा
दिवाळी सण आला

कारंजी उठती तेजाळ
नाचती बाळ गोपाळ
आनंद दीप गोविंद
उधळतो चांदणी झेला

लक्षुमी देवता खरी
पुजितो दास श्रीहरी
भक्तीचा जीव प्रीतीचा
अंबरी दीप लखलखला

प्रतिपदा मूर्त मंगला
ओवाळी पति देवाला
हसता प्रेम अर्पिता
उतरला स्वर्ग भूमीतला

1 comment: